Contacter :
+32 (0)478 21 25 76
info@courtierfluvial.be
 
 

NL | FR
 
 

    DISCLAIMER Deze disclaimer geldt voor de website:  www.scheepsmakelaar.be
Uitgebaat door: SCHEEPSHANDEL ISENBAERT & ZOON bvba  
 Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord  met de inhoud van deze disclaimer. Als u  hiermee niet akkoord gaat, verzoeken wij u deze  website te verlaten.
1. Aangeboden informatieDe op deze website vermelde informatie is van algemene aard en is noch aangepast aan specifieke personen, noch aan specifieke omstandigheden en geldt niet als persoonlijk advies.
Aangaande de aangeboden informatie worden geen garanties verstrekt en het gebruik van zowel de website als de aangeboden informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico.
2. AansprakelijkheidOndanks al onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat, volledig, nauwkeurig en up-to-date is, kunnen er zich onjuistheden voordoen, waarvoor we evenwel niet aansprakelijk zijn.
Wij zijn noch voor directe, noch voor indirecte schade of gevolgschade aansprakelijk.
Dit geldt eveneens voor eventuele technische gebreken die de website geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk zouden maken, ongemakken zouden veroorzaken of de toegang zouden bemoeilijken.
Deze disclaimer vormt geen uitsluiting van aansprakelijkheid voor opzet of bedrog.
3. HyperlinksDeze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die buiten onze controle liggen. Wij verstrekken geen enkele garantie voor wat dergelijke externe websites betreft en aanvaarden daarom ook geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse noch onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van externe websites.
4. Intellectuele eigendomAl wat op deze website weergegeven wordt, mag slechts gereproduceerd worden met onze uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming. Dit betreft o.a. doch niet uitsluitend alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden.
Personen die zelf op onze website informatie toevoegen, bv. door een online gastenboek in te vullen, door te schrijven op een blog of discussieforum of op een andere wijze, stemmen er uitdrukkelijk mee in om het vermogensrechtelijke deel van hun auteursrecht op de door hen geleverde tekst en andere data af te staan en ons daarnaast het recht te verschaffen deze tekst te gebruiken en te reproduceren en verder mee te delen aan het publiek en zo nodig aan te passen en dit zowel met als zonder bronvermelding.
5. WijzigingenWij behouden ons steeds het recht voor deze disclaimer te veranderen.
6. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbankDeze overeenkomst valt onder het Belgische recht en elke betwisting over de interpretatie of over de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is.
 
 
 
 
 
Jan Delvinlaan 119
9000 Gent (Belgium)

GSM Eric : 0032 (0)478 21 25 76 : toujours accessible 

Tel. : 0032 (0)9 228 33 06 : en cas d'absence au bureau téléphone sur le n° portable ci-desssus

TVA N° : BE 0861.996.537   RPR Gent


SCHEEPSHANDEL ISENBAERT & ZOON B.V.B.A.

COURTIER FLUVIAL & TAXATEUR
S&P SHIPBROKER SINCE 1961
INLAND NAVIGATION CONSULTANCY : BACK TO MORE COMBINED TRANSPORT WITH INLAND NAVIGATION & INVEST IN INLAND BARGES + PUSHBOATS & VESSELS